Kurumsal

Türkiye Sağlıkta Kalite Sisteminin dört temel yapı taşından biri olan Sağlıkta Kalite Standartları, Türkiye’de hizmet sunan tüm sağlık kurum ve kuruluşları için hedeflenen kalite düzeyini ortaya koymak ve uygulamaya yönelik rehberlik etmek amacıyla geliştirilmiştir.

SKS setleri Türkiye’de kamu, özel ve üniversite statüsünde sağlık hizmeti veren tüm kurum ve kuruluşları kapsayacak şekilde oluşturulmaktadır.

SKS setleri, puanlandırma sistematiği, standartlar ve değerlendirme ölçütlerine yönelik rehberlik ifadeleri ve eklerde yer alan yardımcı dokümanlar ile birlikte aynı zamanda sağlık hizmeti sırasında karşılaşılabilecek riskleri minimalize eden ve risklerin yönetimini sağlayan bir araç niteliğindedir.

Sağlıkta kalite çalışmalarının etkin ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi için, Sağlıkta Kalite Standartları ile birlikte Bakanlığımızca yayımlanan çeşitli yardımcı rehberlerin bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması ve uygulanması gereklidir.

Sağlıkta Kalite Standartları sistematik bir yaklaşımla Dünya Sağlık Örgütü hedefleri, uluslararası gelişmeler, ülke sağlık sistemi ihtiyaç ve öncelikleri esas alınarak hazırlanmaktadır.

Standart hazırlama çalışmaları sırasında, çeşitli yöntemlerle kullanıcıların ve ilgili uzmanların görüş ve önerileri alınmakta, özellikle saha uygulayıcılarının kalite çalışmaları ile ilgili tüm süreçlere dâhil edilmesi sağlanmaktadır.

İLAÇ YÖNETİMİ KOMİTESİ
Uzm. Dr. Hakan ATEŞ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm./Başhekim Yardımcısı
Nazan DERE
İşletme Direktörü
Uzm. Dr. Mustafa KARAÇÖP
Dahiliye Uzmanı
Uzm. Dr. Emin DEMİRPOLAT
Çocuk Hastalıkları Uzmanı
Arzu CENGİZ YILDIRIM
Başhemşire
Burak KURT
Kalite Yönetim Direktörü
Işık SIRMAN
Eczacı
Dyt. Özge KAYHAN
 Diyetisyen
Hatice AVCI 
 Eğitim Hemşiresi
Ayşen KESKİN
Klinik Sorumlu Hemşiresi
 Mürvet SOY
Satın Alma Sorumlusu 
 
 
   
Dr. Nevzat ÇİMENOĞLU
Başhekim
Nazan DERE
İşletme Direktörü
Uzm. Dr. Hakan ATEŞ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon./Başhekim Yardımcısı
Arzu CENGİZ YILDIRIM
Başhemşire
Burak KURT
Kalite Yönetim Direktörü
Hatice AVCI
Eğitim Hemşiresi
Devrim KESKİN
Güvenlik Görevlisi
İbrahim GÖZGÖZ 
A Sınıfı İSG Uzmanı 
Özkan ÜNSAL 
Teknik Servis Sorumlusu
Dr. Nevzat ÇİMENOĞLU
Başhekim
Uzm. Dr. Hakan ATEŞ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon./Başhekim Yardımcısı
Nazan DERE
İşletme Direktörü
Burak KURT
Kalite Yönetim Direktörü
Arzu CENGİZ YILDIRIM
Başhemşire
Hatice AVCI
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi/Eğitim Hemşiresi
Dr. Nevzat ÇİMENOĞLU
Başhekim
Uzm. Dr. Hakan ATEŞ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm./Başhekim Yardımcısı
Nazan DERE
İşletme Direktörü
Burak KURT
Kalite Yönetim Direktörü
Arzu CENGİZ YILDIRIM
Başhemşire
İbrahim GÖZGÖZ
A Sınıfı İSG Uzmanı
Özkan ÜNSAL
Teknik Servis Sorumlusu
Devrim KESKİN
Güvenlik Görevlisi
Şaban TURAN
Biyomedikal Sorumlusu
Dr. Nevzat ÇİMENOĞLU
Başhekim
Nazan DERE
İşletme Direktörü
Uzm. Dr. Hakan ATEŞ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm./Başhekim Yardımcısı
Arzu CENGİZ YILDIRIM
Başhemşire
Burak KURT
Kalite Yönetim Direktörü
Uzm. Dr. Hakan BAYIR 
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı 
Uzm. Dr. Mustafa KARAÇÖP 
 Dahiliye Uzmanı
Işık SIRMAN 
Eczacı 
Burhan ORHAN 
Bilgi İşlem Sorumlusu 
 Zinet ŞEN
 Erişkin Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
 
 
 
Dr. Nevzat ÇİMENOĞLU
Başhekim
Nazan DERE
İşletme Direktörü
Uzm. Dr. Hakan ATEŞ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm.\ Başhekim Yardımcısı
Songül MUTLU
Hasta Hakları ve Halkla İlişkiler Müdürü
 Arzu CENGİZ YILDIRIM
Başhemşire 
 
Burak KURT
 Kalite Yönetim Direktörü
Dr. Nevzat ÇİMENOĞLU
Başhekim
Uzm. Dr. İsmet KÖKTÜRK
Enfeksiyon Hastalıkları Uzm
Zinet ŞEN
Erişkin Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
Uzm. Dr. Hakan ATEŞ
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı / Başhekim Yardımcısı
 
Uzm. Dr. Hakan ATEŞ
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı / Başhekim Yardımcısı
Doç. Dr. Mehmet YAMAN
Kardiyoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Serdar GÜDÜL
Nöroloji Uzmanı
Uzm. Dr. İsmet KÖKTÜRK
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
Nazan DERE
İşletme Direktörü
Burak KURT
Kalite Yönetim Direktörü
Arzu CENGİZ YILDIRIM
Başhemşire
Işık SIRMAN
Eczane Sorumlusu
Op. Dr. Barbaros H. TABAK
Genel Cerrahi Uzmanı
Hatice AVCI
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Uzm. Dr. Mustafa KARAÇÖP
Dahiliye Uzmanı
 

 

Uzm. Dr. Hakan ATEŞ 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm. /Başhekim Yardımcısı

Burak KURT
Kalite Yönetim Direktörü
Uzm. Dr. Mustafa KARAÇÖP
Dahiliye Uzmanı
Op. Dr. Barbaros H. TABAK
Genel Cerrahi Uzmanı
Uzm. Dr. Hakan BAYIR
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Uzm. Dr. Aylin DİZDAR
Çocuk Hastalıkları Uzmanı
Op. Dr. İsmail TANRIKULU
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Op. Dr. Ali Kemal GÜR
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Op. Dr. Recep ERDOĞAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
 Hatice AVCI
 Klinik Sorumlu Hemşiresi
 Ayşen KESKİN
 Hemovijilans Hemşiresi
 
 Uzm. Dr. Hakan ATEŞ
 Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı / Başhekim Yardımcısı
Dyt. Özge KAYHAN 
 Diyetisyen
Işık SIRMAN 
 Eczacı
 Hatice AVCI
 Eğitim Hemşiresi
 
Dr. Nevzat ÇİMENOĞLU 
 Başhekim
 Uzm. Dr. Hakan ATEŞ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm./Başhekim Yardımcısı
Nazan DERE 
 İşletme Direktörü
 Arzu CENGİZ YILDIRIM
 Başhemşire
İbrahim GÖZGÖZ 
 A Sınıfı İSG Uzmanı
Burak KURT
Kalite Yönetim Direktörü 
 Özkan ÜNSAL
Teknik Hizmetler Sorumlusu 
Dr. Nevzat ÇİMENOĞLU 
Başhekim/Mesul Müdür 
 
Nazan DERE 
 İşletme Direktörü
Uzm. Dr. Hakan ATEŞ 
 Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı / Başhekim Yardımcısı
Dr. Muhammed ERTÜRK 
 Acil Servis Hekimi
 Arzu CENGİZ YILDIRIM
Başhemşire 
 Burak KURT
 Kalite Yönetim Direktörü
 İbrahim GÖZGÖZ
A Sınıfı İSG Uzmanı 
Gülay SEMİZ 
Acil Servis Sorumlu Hemşiresi 
 Zinet ŞEN
Erişkin Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
Devrim KESKİN 
 Güvenlik Görevlisi
 
 Dr. Nevzat ÇİMENOĞLU
 Başhekim / Mesul Müdür
Arzu CENGİZ YILDIRIM 
Başhemşire 
Dr. Hüseyin ARSLAN 
 Acil Servis Hekimi
 Uzm. Dr. İsmet KÖKTÜRK
 Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
Op. Dr. Önder ŞAHNA 
Genel Cerrahi Uzmanı 
 Uzm. Dr. Mustafa KARAÇÖP
Dahiliye Uzmanı 
 Uzm. Dr. Hakan ATEŞ
 Erişkin Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi / Başhekim Yardımcısı
Gülay SEMİZ 
Acil Servis Sorumlu Hemşiresi 
 Burak KURT
Kalite Yönetim Direktörü
Uzm. Dr. Hakan ATEŞ 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm./Başhekim Yardımcısı
Uzm. Dr. Hakan BAYIR 
 Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
 Uzm. Dr. Mustafa KARAÇÖP
Dahiliye Uzmanı
 Uzm. Dr. Canan SOLMAZ
 Nöroloji Uzmanı
 Doç. Dr. Aygül GÜZEL
 Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dyt. Özge KAYHAN
 Diyetisyen
 Hatice AVCI
 Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Zinet ŞEN 
 Erişkin Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
Burak KURT
Kalite Yönetim Direktörü
Dr. Nevzat ÇİMENOĞLU 
 Mesul Müdür / İş yeri Hekimi
İbrahim GÖZGÖZ 
A Sınıfı İSG Uzmanı 
Nazan DERE 
İdari İşler Sorumlusu / İşletme Direktörü 
 Arzu CENGİZ YILDIRIM
 Baş Temsilci / Başhemşire
 Şerife AKYEL
Çalışan Temsilcisi / Temizlik Hizmetleri Sorumlusu 
 
Dr. Nevzat ÇİMENOĞLU
Başhekim 
Op. Dr. Hülya KARADENİZ 
Kadın Hastalıkları Uzmanı 
Op. Dr. İsmail TANRIKULU 
Kadın Hastalıkları Uzmanı 
Uzm. Dr. Aylin DİZDAR 
 Çocuk Hastalıkları Uzmanı
 Uzm. Dr. Emin DEMİRPOLAT
 Çocuk Hastalıkları Uzmanı
Uzm. Dr. Hakan ATEŞ 
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı / Başhekim Yardımcısı
 Arzu CENGİZ YILDIRIM
 Başhemşire
Burak KURT 
 Kalite Yönetim Direktörü
Songül KOCABAŞOĞLU 
 Sorumlu Ebe
Burcu ORHAN 
 Yenidoğan YB Sorumlu Hemşiresi
Hatice AVCI 
 Eğitim Hemşiresi
Burcu YETER 
Kadın Doğum Servisi Sorumlu Hemşiresi 
Uzm. Dr. Hakan ATEŞ 
Anestezi Uzmanı / Başhekim Yardımcısı (Ekip Lideri) 
Uzm. Dr. Nafi DOĞAN 
Kardiyoloji Uzmanı (İcapçı Hekim) 
Doç. Dr. Mehmet YAMAN 
 Kardiyoloji Uzmanı (İcapçı Hekim) 
 Gülay SEMİZ
Acil Servis Sorumlu Hemşiresi 
Melek ÖZHAN 
 Anestezi Teknikeri
Songül MUTLU 
 Hasta Hakları ve Halkla İlişkiler Müdürü
 Uzm. Dr. Hakan BAYIR
 Anestezi Uzmanı / Başhekim Yardımcısı (Ekip Lideri)
Uzm. Dr. Aylin DİZDAR 
Çocuk Hastalıkları Uzmanı (İcapçı Hekim) 
Uzm. Dr. Emin DEMİRPOLAT 
 Çocuk Hastalıkları Uzmanı (İcapçı Hekim) 
 Burcu ORHAN
 Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
Gülay SEMİZ 
 Acil Servis Sorumlu Hemşiresi
Gamze Tuğba ÖRENLİ 
 Anestezi Teknikeri
 Songül MUTLU
 Hasta Hakları ve Halkla İlişkiler Müdürü
 
Dr. Nevzat ÇİMENOĞLU 
 Başhekim
  Nazan DERE 
 İşletme Direktörü
Arzu CENGİZ YILDIRIM 
 Başhemşire
Burcu ORHAN 
 Yenidoğan YB Sorumlu Hemşiresi
Devrim KESKİN 
Güvenlik Personeli 
Şaban TURAN 
Biyomedikal Sorumlusu 
 Özkan ÜNSAL
 Teknik Servis Sorumlusu
Erdal UZUN 
 Teknik Servis Personeli
 
 
 Dr. Nevzat ÇİMENOĞLU
Başhekim 
 Nazan DERE
İşletme Direktörü 
Arzu CENGİZ YILDIRIM 
Başhemşire 
 Murat GÖKTAN
 Gece Amiri (Görevli)
Serhat PULAT 
  Gece Amiri (Görevli)
Devrim KESKİN 
 Güvenlik Personeli (Görevli)
 Veysel SARIÖZ
 Güvenlik Personeli (Görevli)